جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار از تیم ما

آیا می توانم رویدادی که ثبت کرده ام را لغو کنم؟

در صورتی که بلیتی برای رویداد به فروش نرسیده باشد برگزارکننده می تواند رویداد خود را حذف کند ولی در صورتی که بلیت فروخته شده باشد موضوع را باید با پشتیبانی مطرح کنید و بعد از انجام فرایندهای لازم رویداد شما لغو می شود.