جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار از تیم ما

اطلاعاتی که در فرم ثبت نام درج می شود از کجا قابل مشاهده است؟

شما می توانید در قسمت مدیریت رویداد و دانلود لیست شرکت کنندگان به اطلاعات فرم ثبت نام دسترسی داشته باشید. فیلدها براساس اطلاعاتی که شما در زمان ثبت نام از کاربران دریافت کردید نمایش داده می شود

 

لیست شرکت کنندگان